.

کاش میشد بعضی حرفارو بزنم ....
تاشاید یکمی از غمای رو دلم برداشته بشه............


[ 1397/05/21 ] [ 21:29 ] [ ℳiss.x ]