.

ای دل من! سر مزن بر سینه این سان ناشکیبا
لحظه‌ای دیوانه جان! آرام بنشین، خواهد آمد


[ 1397/05/8 ] [ 18:56 ] [ ℳiss.x ]