.

گاهی خدا آنقدر صدایت را دوست دارد
که سکوت میکند تا تو بارها بگویی
خدای من........


[ 1397/04/27 ] [ 14:31 ] [ ℳiss.x ]