.

درد اگر باشد یکی، دارو یکیست

جان فدای آنکه درد او یکیست[ 1397/04/27 ] [ 15:28 ] [ ℳiss.x ]