.

سکوت میکنی که غرورت نشکنه بدتر دلت نابود میشه![ 1397/04/2 ] [ 20:48 ] [ ℳiss.x ]