میدونی ولنتاین یعنی چی؟ یعنی اینکه یه عاشق واقعی باید به یه نفر دل ببنده و تا آخر عمر هم عاشقانه عاشقش باشه عاشقتم تا همیشه عمرممممم ولنتاینت مبارک خانومیمa&m  
1396/11/24 | 20:42 | CM()